Рудплан - Вашиот партнер во рударскиот бизнис

Тековни проекти PDF Печати Е-пошта

  • Главен рударски проект за експлоатација за чакал и песок на површинскиот коп Горно Коњаре – Скопско
  • Главен рударски проект за површинска експлоатација на глина на локалитетот „Врбица“, општина Делчево