Рудплан - Вашиот партнер во рударскиот бизнис

Идејни студии PDF Печати Е-пошта

Рудплан работи со тимот на клиентот за подготовка на опфатни студии.  Опфатната студија генерално се дефинира како студија од прв степен и како прелиминарна проценка на проектите. Проценките главно се засновани на претпоставки и фактори и на широката база на податоци за комплетирани проекти на Рудплан.

Опфатната студија може да се подготви за различни опции на проектните компоненти за да се идентификуваат сценаријата кои може да се применат и да се означи временската рамка потребна за развој на подетални студии.

Опфатните студии на Рудплан ги обезбедуваат следните информации за нашите клиенти:

  • Идентификација на проектните претпоставки за кои ќе бидат потребни дополнителни информации или тестирање;
  • Проценка на опциите за дизајн поврзани со различните компоненти на проектот;
  • Идентификација и широка локација на главните компоненти на проектот и прелиминарните предвидувања за животната средина;
  • Распоред на големината на капиталните и оперативните трошоци;