Рудплан - Вашиот партнер во рударскиот бизнис

Пристап и посветеност PDF Печати Е-пошта

Рудплан го идентификува квалитетот како суштинска алатка за опстанок и развој во денешната конкурентна бизнис околина. Ние сфаќаме дека квалитетот мора да се имплементира во целата наша компанија на тој начин носејќи придобивки за нашите клиенти, нашите  вработени, нашите подизведувачи и нашата заедница. Рудплан е посветен на изведба на квалитетни услуги со силен фокус кон клиентите за да се постигне задоволство на клиентот. Предизвикот на Рудплан е да ја постигне оваа цел преку етичко тежнеење кон високи стандарди на совршеност притоа обезбедувајќи им на своите вработени вредна работна околина и усвојувајќи високо ниво на лично постигнување.

Ние се стремиме да бидеме профитабилен обезбедувач на квалитетни инженерско-технички услуги за пазарот преку напредно инженерско знаење и технологија. Нашата посветеност на квалитетот се однесува не само на нашите клиенти и вработени туку исто така и на нашите надворешни контакти. Ние ќе извршиме позитивно влијание на заедниците во коишто работиме и ќе се стремиме да ги поддржуваме.