Рудплан - Вашиот партнер во рударскиот бизнис

Мисија PDF Печати Е-пошта

Мисијата на Рудплан е да биде лидер на Балканот во индустријата за рударство, подготовка на минерални суровини и индустриски минерали и селективно да внесуваме разновидност во нашата работа за да го осигураме растот на компанијата. Рудплан обезбедува услуги за пазарот преку напредно инженерско знаење и технологија.

Мисијата на тимот на Рудплан го надминува постигнувањето на техничките задачи; таа исто така вклучува воспоставување долготрајни односи со клиентите засновани на знаење и доверба.

Посветеноста на квалитетот на тимот на Рудплан се однесува не само на клиентите и вработените во Рудплан, туку исто така и на снабдувачите и членовите на локалните заедници. Рудплан ќе изврши позитивно влијание на заедницата во којашто работи и ќе се стреми да ја поддржува.